صفحه اصلی / آرشیو برچسب ها: سخنانی پندآموز از بزرگان

آرشیو برچسب ها: سخنانی پندآموز از بزرگان

سخنان پندآموز از بزرگان

فلسفه الاکلنگ اثبات بزرگی کسی است که فرو مینشیند تا دیگری پرواز را تجربه کند… … .. روز را خورشید میسازد و روزگار را ما ، ما را قلب زنده نگه میدارد و قلب را عشق پس روزگار را عاشقانه بساز… … … اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید ...

ادامه مطلب