صفحه اصلی / آرشیو برچسب ها: راز موفقیت دانشمندان بزرگ

آرشیو برچسب ها: راز موفقیت دانشمندان بزرگ

۳۱ راز موفقیت در زندگی

راز اول از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببـــر. نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی. مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.راز دوم سعی کن کارهایت را از ...

ادامه مطلب