صفحه اصلی / پلاسما

پلاسما

دیسک و بیرون زدگی آن :

Untitled-1

دیسک ها بالشتــک های نرم و لاستیـکی هستند کــه میان مهره های ستون فقرات قرار دارند و به عنـــوان ضربه گیـــر عمل می کنند.دیسک از دو قسمت تشکیل شده است یـک قسمت محیـ طی و یـک قسمت مرکـزیقسمــت محیـطی کـه بـه آن آنولـــوس فیبـروزوسمی گویند به شکــل یک حلقه کلفت و محکـم ولی قابـل انعطاف مثـل لاستیـک است. قسمت مرکـزی آن با نـامنوکلئـوس پـولپــوزوس در داخـل قسمــت محیطــی قرار داشته و نرم و ژله ایست.خاصیت اصلی دیســک یعنی خاصیت جذب کننده شوک وضربه بخاطر همـین قسمت است.هنگامی کـه این دیسک ها بیش ازحد تحت فشـار یا استرس قرار بگیرند ، بخش مرکزی دیــسـک از بین مهره ها بیرون می زنـد و بـــر روی اعصــاب خروجی از نخاع که در مجاورت آن قرار دارند ،فشــارمی آورد.در حالت شدیدتر حلـقه بیرونی دیسک پـارهمی شود.بیرون زدگی یا پـارگی دیسک بین مهره هـای ستـون فقــرات مثل مهره های کمـر، می تواند بـاعـث درد و بی حسی شدید شود.

علائم درگیری مهره های کمری: کمر درد . درد باسن که به سمت پاهJJا ادامه می یابد . دردی که بـا فعالیت بیشتر و استـراحت کمتـر می شود. دردی که  با سرفه ، نشستن و یا به جلو خم شدن بدتر می شود.

علائم درگیر مهره های گردنی : کـه بصـورت تیری کشنده بـه شانه ، بازو و ســاعـد دست انتشــار پیدا میکند .

اختلال حسی :قسمت هـای متفـــاوتی از انـدام فوقـانی ودست ممکن است دچار کاهش حس خواب رفتگی و گزگز شود.

 اختلال حرکتی:عضلات متفاوتی در اندام فوقـانی و گـردن دچار کاهش قدرت می شوند. در صـورت مزمـن شدن ممـکناست عضله مربوط به عصـب مورد نظر دچــار لاغری شود.

 عمل پلاسما چیست ؟

تکنیکی است که در آن از نور پلاسما بدون بیهوشی عمومی و تنها تحت بی حسی موضعی بـرای درمان بیـرون زدگـیدیســــک استفاده می شود.برتری این نور نسبت به نـورلیــزرهـــای دیگر این است که برخلاف آنها در یک مسیـرمستقیم حرکت نمی کند،در یک فضای دایره ای شکل متمرکزمی باشد و دقیقـا نقطه مورد نظر را هدف گیری می نمـاید .این نور ازامنیت وتاثیرگذاری بسیار بالایی برخوردار است.

Untitled-2

مزایای عمل پلاسما :

۱ -عدم بستــری شدن و تـــرخیص ســــریع بیمــار

۲- جلوگیری از بیرون زدگـی مجدد دیسک به دلیل سفت

شدن قسمت خارجی دیســک بین مهره ای پس از عمــل پلاسمـــا

۳- انجام عمل تنها با بی حسی موضعی و بدون بیهوشی عمومی می باشد.

۴ – عدم خونریزی و از دست رفتن خون و نیاز به تزریق خون

۵- نبودن جای زخم و نداشتـن هیچگــونه اثـــر جانبی

۶- زمان بسیــار کوتــاه عمــل تقریبا کمتر از ۳۰ دقیقه

نوری پلاسما با قطر ۴/۰ میلی متر به قسمت مرکزی دیســک نوکلئـوس پولپوزوس وارد می شود.نور پایــدار و قــــوی پلاسما در مرحله اول حفره مناسبی را بدون آسیب رسانـدن به بــافت های مجاور ایجاد می کند . این حفــره فشار داخل دیسک را کم کرده و در نتیجه فشار روی اعضا را کم میکندودر مرحله بعد فیبر نوری به قسمت خارجی دیسک یا آنولوس فایبروس نزدیک میشود و باعث منقبض شدن بافت به سمت داخل به وسیله انعقــاد پروتئینی می شود و در نتیجه فشارروی ریشه عصب کاهش می یابد.نتیجه اثر بخشی عمل ممکن است بعد از عمل جراحی یا چند ماه بعد ازعمل مشخص شود.

 در چه صورت میتوانیم عمل پلاسمای دیسک را انجام دهیم؟

بیمــار توسط پزشک متخصص معاینـه شده و در صـورتداشتن شرایط لازم ، این عمل توسط جراح متخصص ستـونفقرات آموزش دیده در اطاق عمل بیمارستان انجام می شود.

نمونه ای از MRI بیماران با بیرون زدگی دیسک قبل و بعد از درمان با پلاسما

Untitled-4

ایــن دسـتـگــاه دارای مـجــــوز از وزارت بـهـداشـت ،بزرگتــرین سازمــان تـــایید دارو و تجهیـزات پـزشکی امریکـا ، استــاندارد اروپــا ، استــاندارد کــره جنوبیISO9001 . ISO13485 و … می بــاشـد.

 

شعبه مرکزی :

مشهد ، احمدآباد ، خیابان عارف ، عارف ۳

ساختمان جام جـم ، طبقه دوم ، واحد ۳ و ۴

تلفن : ۱-۳۸۴۶۶۰۴۰     فاکس : ۳۸۴۴۴۸۹۸