سخنان ارد بزرگ

مردانی که همواره از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند .

آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند ، با خود نیز ، بدین گونه اند .

اگر دیگران را به زیباترین نام ها بخوانیم، چیزی از ارزشمان نمی کاهد ، مهم آنست که ما او را دلگرم ساخته ایم، آنگونه باشد که ما می گوییم .

پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست .

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی و اعتلاف با بهترین آنهاست .

سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند .

فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .

فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند .

دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است.

برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار تکرار می کند ، باید گریست .

فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست .

بدگویی ، رسوایی در پی دارد .

خوشرویی ، دارایی با ارزشی است .

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو ، و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود .

کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند .

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو ، هویدا می گردد .

بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند .

بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند .

سرچشمه خوار نمودن دیگران ، بی شرمی و بی ادبی است .

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود .

سیاستمدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه ، پشتیبان آنهاست .

بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .

خرد ، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد ، و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند .

یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

آموزگاری ، دلدادگی است، چنین جایگاهی، هیچگاه به دست بدان مباد .

دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند .

میوه کشتن ، کشته شدن است .

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود .

توانمندی های خویش را ، به فراموشی نسپاریم  .

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد .

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است .

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند .

برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست .

نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن .

خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند .

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد .

دلدادگی به میهن ، نشان پاکی روان آدمیست .

 

جهان گستر بزرگ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *