صفحه اصلی / تماس با ما

تماس با ما

ارتباط با بخش کلای پزشکی جهان گستر بزرگ

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – احمد آباد – خیابان عارف – عارف۳ – ساختمان جام جم – طبقه ۲ – واحد ۳ و ۴

تلفن :   ۱-۰۵۱۳۸۴۷۱۷۷۰        ۱ -۰۵۱۳۸۴۶۶۰۴۰ 

فاکس:  ۰۵۱۳۸۴۶۶۰۴۶              ۰۵۱۳۸۴۴۴۸۹۸